mierzyć


mierzyć
mierzyć I {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIa, mierzyćrzę, mierzyćrzy, mierzyćrzony {{/stl_8}}– wymierzyć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIa {{/stl_8}}{{stl_7}}'brać kogoś, coś za cel, celować z czegoś (broni, procy itp.) w coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mierzyć w środek tarczy, w okno. Wymierzyć z pistoletu i wystrzelić. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}mierzyć II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIa {{/stl_8}}– zmierzyć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'określać wielkość, ilość, miarę czegoś, kogoś przez porównanie z odpowiednią jednostką miary; robić pomiary czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mierzyć długość, wysokość, obwód, objętość, prędkość, wilgotność. Mierzyć ogród, pokój, firanki. Mierzyć kogoś, czyjś wzrost, obwód w pasie, biodrach. Zmierzyć coś linijką, wodę kubkiem, cukier miarką. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sprawdzać, czy coś jest odpowiednie, pasuje, ma dobre wymiary itp.; zwykle przez przyłożenie tego do czegoś lub włożenie (części ubrania itp.) na siebie; przymierzać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mierzyć garnitur, płaszcz u krawca. Zmierzyć buty, rękawiczki, kapelusz, obrączkę w sklepie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}mierzyć III {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'usiłować trafić w coś (strzelając, rzucając czymś itp.); celować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mierzył do bramki, ale spudłował. Mierzyć do gołębi z procy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}rzad. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w stylu książkowym: być skierowanym w jakąś stronę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Maszty mierzą w niebo.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}wysoko mierzyć {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}mierzyć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {jakąś} {{/stl_8}}miarą [miarką] {{/stl_13}}{{stl_7}}'oceniać kogoś, coś porównując do kogoś, czegoś, stosując jakieś kryteria': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mierzył wszystkich swoją miarą. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • mierzyć — ndk VIb, mierzyćrzę, mierzyćrzysz, mierz, mierzyćrzył, mierzyćrzony 1. «określać ilość, wielkość czegoś (kogoś), przez porównanie z odpowiednią jednostką miary; dokonywać pomiarów, wymierzać; wydzielać coś miarką, odmierzać» Mierzyć tkaninę, plac …   Słownik języka polskiego

  • mierzyć — 1. Mierzyć kogoś, coś swoją, własną miarką, miarą «sądzić według siebie, oceniać ze swojego punktu widzenia»: (...) mierzył ludzi swoją miarą i wierzył, że każdy tak samo uwielbia życie jak on, ponadto wierzył, że ludzie są dobrzy i miłosierni ( …   Słownik frazeologiczny

  • mierzyć się — I – zmierzyć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mierzyć siebie, najczęściej swój wzrost : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mierzyła się często z nadzieją, że choć trochę urosła. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mierzyć się — wzrokiem, oczami, spojrzeniem «przypatrywać się sobie nawzajem uważnie, krytycznie, groźnie lub z niechęcią»: Przez dobrą minutę siedzieliśmy naprzeciwko siebie w zupełnym milczeniu, mierząc się tylko badawczo wzrokiem. M. Brandys, Śladami …   Słownik frazeologiczny

  • mierzyć – zmierzyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}oczami [okiem, wzrokiem] (od stóp do głów) {{/stl 13}}{{stl 7}} uważnie, badawczo, z zaciekawieniem, wymownie, przyglądać się komuś, przenosząc wzrok w kierunku pionowym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zmierzył mnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysoko mierzyć — {{/stl 13}}{{stl 7}} być ambitnym i próbować osiągnąć jakiś trudny cel; mieć wysokie aspiracje : {{/stl 7}}{{stl 10}}– Co chcesz studiować? – Grafikę na ASP w Warszawie. – Wysoko mierzysz! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • miara — 1. Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miara, miarka; coś dopełniło miary czegoś, przepełniło miarę czegoś «jest czegoś, zwykle czegoś złego, więcej niż można znieść lub tolerować»: Miarka się przebrała i oczekujemy, że premier dojdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • miarka — Odpłacić komuś równą, tą samą miarką «odpłacić tym samym, odwzajemnić się» Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miarka zob. miara 1. Mierzyć kogoś, coś jakąś miarką zob. miara 3. Mierzyć kogoś, coś swoją, własną miarką zob. mierzyć 1.… …   Słownik frazeologiczny

  • własny — 1. Na własną prośbę; na własne żądanie a) «dobrowolnie, zgodnie z wolą zainteresowanego, na jego życzenie»: Policja podała, że na własną prośbę wypisał się ze szpitala. Rzecz 15/03/2000. b) żart. «z własnej winy»: (...) wbrew zdrowemu rozsądkowi …   Słownik frazeologiczny

  • wysoko — 1. Coś, ktoś stoi wysoko, wyżej od kogoś, od czegoś (niż ktoś, niż coś) «coś ma wielką wartość, ktoś znaczy więcej niż ktoś inny»: Gdzie konieczności obiektywne stawiają literaturze przeszkody, tam jest ona potrzebna i autorytet jej stoi wysoko w …   Słownik frazeologiczny